O Wydzial E

Literatura, która utworzona jest na bazie języka, jest najtwardszą i najbardziej uniwersalną formą wypowiedzi, w której zgromadzona jest cała wiedza i doświadczenie.

Zadaniem wydziałów filologii tureckiej jest próba interpretacji ludzkiego bytu, które jest tymczasowe oraz indywidualne w obliczu tego co jest stałe i uniwersalne, w kontekście językowym, ale również analiza języka tureckiego i literatury na płaszczyźnie historycznej i teoretycznej.

Z tej perspektywy, studenci, którzy otrzymają edukację na naszym wydziele nie będą traktowani jako osoby bierne w trakcie procesu nauczania. Tym samym, wykładowcy nie są jedynymi osobami, które mogą przekazać wiedzę podczas zajęć. Wykładowcy oraz studenci są stronami wolnego, krytycznego oraz żywego dialogu na temat czym są literatura i język lub czym powinny być. Z tego powodu, każdy student określi oraz ukształtuje znaczenie literatury podczas żywego dialogu. Tym samym jest już postrzegany jako osoba, która już jest w kontakcie ze trwałym i uniwersalnym słowem.

Ta gra z jednej strony daje studentowi możliwość ponownej interpretacji tureckiego języka i literatury w sposób otwarty, a z drugiej strony zachęca do wzięcia odpowiedzialności w kontekście etyki konfrontacji dotyczącej przyszłości tureckiego języka i literatury oraz zachęca do świadomego rozpatrywania porównania różnych kultur i literatur, zawsze z wielu perspektyw.

Literatura ma kluczowe znaczenie w tej epoce indywidualności i innowacji, w której żyjemy, ponieważ jej naturą jest sztuka poszukiwania niewypowiedzanych słów. Pod tym względem, na gruncie klasycznej myśli naukowej, literatura nie jest po prostu traktowana jako obiektywny przedmiot wiedzy, ale jako interdyscyplinarna forma dyskursu, która umożliwia ożywienie relacji między nauką, a myślą twórczą. Tym samym, Katedra Filologii Tureckiej na Uniwersytecie Samsuńskim dąży do edukowania młodych badaczy, którzy są w stanie do tworzenia wolnych i krytycznych myśli na temat kultury tureckiej na głębokim historycznym i literackim poziomie oraz którzy świadomie będą kontynuować i ożywiać tworzenie kultury tureckiej za pomocą swoich własnych kreatywnych i akademickich prac.

Po ukończeniu studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów, absolwent może pracować we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych związanych z Ministerstwem Edukacji bądź nauczać języka tureckiego jako języka obcego. Ponadto, ma możliwość pracy na uniwersytetach tureckich bądź światowych, na wydziałach związanych ze studiami, jako wykładowcy języka tureckiego.

Pondto, na naszym wydziale w przeciągu czterach lat, umiejętności takie jak: krytyczne i kreatywne czytanie, systematyczne badania, wygłaszanie prezentacji czy komunikacja pisemna i ustna zostaną ulepszone podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Te umiejętności dają możliwość pracy w wydawnictwach drukowanych, takich jak książki, gazety czy czasopisma bądź w wydawnictwach cyfrowych, takich jak radio, telewizja czy internet. Również dają szansę pracy jako pisarz, redaktor, wydawca, korektor czy prowadzący, itp. Co więcej, absolwent będzie mógł wykonywać zawód bibliotekarza, archiwisty, kustosza muzeum, sprzedawcy książek używanych, przewodnika turystycznego czy pracować w obszarach jak reklama, public relations, marketing, human resources czy doradztwo komunikacyjne.

 

Servet Gündoğdu

Adiunkt i kierownik wydziału

 

15 Ağustos 2020