Definicje Kursu

Anasayfa » Definicje Kursu
Kredyt

Punkty, które student otrzymuje za zajęcia równy jest liczbie godzin danych zajęć w tygodniu. Na przykład, za zajęcia, które odbywają się po dwie godziny w tygodniu, liczba punktów jest równa dwa, a po trzy godziny liczba punktów jest równa trzy. Studenci muszą zdobyć określoną liczbę punktów, aby ukończyć swoją czteroletnią edukację. Dla studentów Filologii Tureckiej ta liczba wynosi 138. Liczba punktów do zdobycia w każdym semestrze może być różna. Z sylabusa studiów licencjackich można dowiedzieć się jaką liczbę punktów należy zdobyć w każdym semestrze.

Zajęcia Obowiązkowe

Program studiów licencjackich Filologii Tureckiej składa się z zajęć obowiązkowych i fakultatywnych. Zajęcia Katedry są oznakowane kodem TDE. Program studiów literackich obejmuje również zajęcia wspólne, które są prowadzone wraz z innymi Katedrami i są one oznaczone innymi kodami.

Zajęcia Fakultatywne

Począwszy od trzeciego semestru studiów, każdy student jest zobowiązany do uczestnictwa w 2 Zajęciach Fakultatywnych (10 ECTS/ 4 PP) w każdym semestrze. Wszystkie zajęcia dodatkowe mają 5 punktów ECTS i 2 Punkty Państwowe. Pula zajęć fakultatywnych zmienia się w każdym semestrze. Sylabus określa, na które zajęcia dodatkowe można uczęszczać w jakim semestrze. Student powinien wybrać dwa zajęcia zgodnie z jego/jej zainteresowaniami. Oczekuje się, że student weźmie udział w 12 Zajęciach Fakultatywnych (60 ECTS/24 PP) do czasu ukończenia studiów

Kursów Kontynuacyjnych

Niektóre zajęcia, które są wykładane na naszej Katedrze są kontynuacją zagadnień, które pojawiły się w poprzednich semestrach. Pomyślne ukończenie kursu nie jest możliwe bez zaliczenia jego poprzednich części składowych. Z tego powodu, aby zrozumieć treść kursu, niezbędna jest wcześniejsza wiedza. W celu zwiększenia wskaźnika sukcesu podczas tych kursów, wcześniejsze podjęcie niektórych z nich jest konieczne. Ponadto, nie ma wymagań wstępnych, aby ułatwić wybór kursu i nie opóźniać ukończenia studiów w niektórych sytuacjach, mimo że niektóre kursy wymagają wcześniejszego zaliczenia. Jednakże, mając to na uwadze, należy zadbać o kontynuację tych kursów zgodnie z ich kolejnością kodów. Kursy Kontynuacyjne obowiązują studentów przyjętych w roku akademickim 2020/2021. W przypadku, studentów, którzy zostali przyjęci w roku 2019/2020, będzie obowiązywał po zakończeniu roku akademickiego 2020/2021.