Doradztwo Akademickie

Anasayfa » Doradztwo Akademickie

Zgodnie z Regulaminem Uczelni Uniwersytetu Samsuńskiego członek wydziału bądź wykładowca jest przydzielany jako konsultant dla każdego studenta na danej Katedrze. Doradca monitoruje studenta przez cały okres jego edukacji i doradza mu w zakresie obowiązkowych i fakultatywnych zajęć, które student musi odbyć w ramach programu, na który uczęszcza. Ponadto, doradca przeprowadza studenta przez zagadnienia, takie jak polityka uczelni, zasady, programy uczelniane, możliwości zatrudnienia.

Doradztwo naukowe dla studentów przyjętych na Katedrę Filologii Tureckiej w roku akademickim 2019/2020 prowadzi dr Ahmet Keskin; dla studentów przyjętych w roku akademickim 2020/2021 prowadzi dr Neslihan Çelik.