Programy Podwójnej Specjalizacji

Anasayfa » Programy Podwójnej Specjalizacji

Studenci studiujący na jednym kierunku na Uniwersytecie Samsuńskim mają również możliwość
zdobywania nauki na innej Katedrze podczas odbywania studiów licencjackich. Jest to tak zwany
„Program Podwójnej Specjalizacji” (PPS). Studenci studiów I stopnia mogą aplikować do Programu
Podwójnej Specjalizacji najwcześniej na początku trzeci semestru, a najpóźniej na początku piątego
semestru, pod warunkiem, że ukończyli i zaliczyli wszystkie zajęcia objęte programem akademickim,
ich ogólna średnia akademicka wynosi co najmniej/lub więcej 3.00/4.00 oraz znajdują się oni w
czołowych 20% studentów na pierwszym kierunku. Studenci, którzy pomyślnie ukończyli Program
Podwójnej Specjalizacji otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów. Studenci przyjęci do programu,
realizują inny program akademicki, który jest współtworzony przez Katedry. Skontaktuj się ze swoim
konsultantem jeśli chcesz otrzymać więcej informacji dotyczących PPS.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić wymagane zajęcia dla studentów, którzy chcą odbywać PPS wraz z
Filologią Turecką
Kliknij tutaj, aby przejść do dyrektywy Programu Podwójnej Specjalizacji
Kliknij tutaj, aby przejść do często zadawanych pytań o Programie Podwójnej Specjalizacji
Kliknij tutaj, aby zobaczyć limity miejsc w Programie Podwójnej Specjalizacji