Programy Wymiany Studenckiej

Anasayfa » Programy Wymiany Studenckiej

Studenci, którzy chcą skorzystać z program Erasmus, mogą ubiegać się o wyjazd jeśli spełniają
niezbędne warunki. Mogą zaliczyć jeden bądź dwa semestry studiując na europejskich uczelniach.
Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania o wyjazd w ramach programu Erasmus oraz
o samym programie można otrzymać w biurze Erasmusa Uniwersytetu Samsuńskiego.
Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o wymaganiach aplikacyjnych do programu Erasmus
Tutaj możesz uzyskać dostęp do poradnika aplikacyjnego programu Erasmus
Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o mobilności studentów na praktyki
Tutaj możesz uzyskać dostęp do wymaganych dokumentów
Tutaj możesz zobaczyć aktualne umowy międzyinstytucjonalne naszej uczelni
Umowy bilateralne zawarte w ramach programu Erasmus