Przydatne Linki

Anasayfa » Przydatne Linki

Biblioteki Cyfrowe w Turcji

İBB Atatürk Kitaplığı

IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi

Koç Üniversitesi Kütüphanesi

SALT Online

İSAM Kütüphanesi

Sakıp Sabancı Müzesi Dijital Kaynakları

TBMM Kütüphanesi

Marmara Üniversitesi Nadir Eserler E-Kitap Arşivi

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Halk Kütüphaneleri E-Kitap Arşivi

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Dijital Arşivi

Hakkı Tarık Us Koleksiyonu

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege & Nadir Eserler Koleksiyonu

Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Dijital Koleksiyonları

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veri Tabanı

Orient-Institut Istanbul-İstanbul Doğu Enstitüsü 

l’Institut français d’études anatoliennes-Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Ulusal Toplu Katalog

ProQuest

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Yazma Eserler Kurumu E-Kitap

Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Kitap

Osmanlı Edebiyatı Bibliografyası Veritabanı

Zagraniczne Biblioteki Cyfrowe

HuthiTrust [Dijital Kütüphane]

Internet Archive[Dijital Kütüphane]

Google E-Kitap Arşivi

Europeana Collections [Avrupa Dijital Eserler Platformu]

Library of Congress [ABD Kongre Kütüphanesi]

Gallica [Fransa Milli Kütüphanesi Dijital Arşivi]

Fransızca Osmanlı Basını

World Digital Library [Dünya Dijital Kütüphanesi]

Bibliothèques d’Orient [Doğu Kütüphaneleri]

Göttingen Digitization Center (GDZ) [Göttingen Dijital Merkezi]

Dumbarton Oaks Research Library

ETANA [Core Texts (Near Eastern text archive]

LacusCurtius: Into the Roman World

Project Gutenberg

Open Library

ACADEMIA

Bibliothèque nationale de France Catalogue Général

British Library

Archiwa Tureckie

Devlet Arşivleri Başkanlığı (Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi)

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivi

TBMM Arşivi

Genelkurmay Askerî Tarih Ve Stratejik Etüt (Atase) Ve Denetleme Başkanlığı Arşivi

Tapu ve Kadastro Arşivi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (TİTE) Arşivi

Kızılay Arşivi

Deniz Tarihi Arşivi ve İhtisas Kütüphanesi

Archiwa Zagraniczne

The National Archives and Records Administration (NARA)-ABD

The National Archives-İngiltere

Archives Nationales-Fransa

Archives diplomatiques [Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivi]-Fransa

Centre des Archives diplomatiques de Nantes [Nantes Diplomatik Arşivi]-Fransa

Haus-, Hof- und Staatsarchiv[Avusturya Saray ve Devlet Arşivi]-Avusturya

Service historique de la Défense (SHD)[Fransa Askeri Arşivi]-Fransa

Nationaal Archief[Hollanda Milli Arşivi]-Hollanda

Riksarkıvet [İsveç Milli Arşivi]-İsveç

Arquivo Nacional Torre do Tombo [Portekiz Devlet Arşivi]-Portekiz

Archivo General de Simancas [Simancas Genel Arşivi]-İspanya

Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv (RGVIA)[Rus Devlet Askeri Tarih Arşivi]-Rusya

Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii (AVPRI)[Rus İmparatorluğu Dış Politika Arşivi]-Rusya

Encyklopedie / Słowniki

TDV İslâm Ansiklopedisi

Encyclopaedia of Islam

Encyclopædia Iranica

Encyclopædia Britannica

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Kubbealtı Lügatı

Czasopisma

Belleten

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Tarih İncelemeleri Dergisi

Tarih Araştırmaları Dergisi

Türkiyat Mecmuası       

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi

Osmanlı Araştırmaları 

Tarih ve Gelecek Dergisi

Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Tarih ve Günce

Tarih Kritik Dergisi

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Turkish History Education Journal

History Studies

Cedrus

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Genç Sanat Dergisi

Metis Defter Dergisi

Mavera Dergisi

Türk Edebiyatı Dergisi

Milli Folklor

Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Sırâtımüstakim Mecmuası

Sebîlürreşâd Mecmuası

Konwerter Kalendarza

TTK-Tarih Çevirme Kılavuzu

Takvim Dönüştürücü