Zakład Języka Staroturkijskiego

Anasayfa » Zakład Języka Staroturkijskiego

Na zajęciach w ramach Zakładu Języka Staroturkijskiego, badany jest rozwój języka turkijskiego od formy historycznej do współczesnej, począwszy od pierwszych zaświadczonych źródeł pisanych w języku turkijskim. W tym kontekście, historyczne i współczesne dialekty języka turkijskiego są klasyfikowane na podstawie prac podstawowych, a cechy językowe tych dzieł omawiane są jako fonetyczne, morfologiczne i semantyczne. Studenci uczęszczają na obowiąkowe zajęcia, takie jak: Historia Języka Turkijskiego, Języki Staroturkijskie: Język Kok-Turków, Język Ujgurski, Język Średnioturkijski I: Język Karachanidów, Język Chorezmijski, Język Średnioturkijski II: Język Kipczacki, Język Wschodnioturecki, Staroanatolijskoturecki. Studenci mają również możliwość udziału w zajęciach fakultatywnych, takich jak: Ruchy Intelektualne w Świecie Tureckim, Leksykografia Języka Tureckiego, Etymologia i Onomazjologia Języka Tureckiego, Współczesne Dialekty Języka Tureckiego i Literatura Współczesnych Republik Turkijskich. Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy o kulturze tureckiej, tureckich sposobach myślenia i ekspresji oraz zbadanie cech tych dzieł na wszystkie sposoby, które są ich odzwierciedleniem.

Pracownicy Zakładu:

Neslihan Çelik – Adiunkt