Zakład Literatury Nowotureckiej

Anasayfa » Zakład Literatury Nowotureckiej

Na zajęciach w ramach Zakładu Literatury Nowotureckiej, przeprowadza się szczegółową analizę i naukę dokładnego czytania zgodnie z różnymi teoriami literackimi badając najnowsze dzieła tureckie, ruchy literackie, społeczności literackie i rozumienie literatury. Studenci uczęszczają na obowiąkowe zajęcia, takie jak: Autonomia we Współczesnej Literaturze Tureckiej, Podstawowe Pojęcia Literatury, Literatura Tanzimatu, Literatura Servet-i Fünun i Literatura Narodowa, Poezja Turecka w Okresie Republikańskim, Teorie Literackie i Hermeneutyka, Opowiadanie i Powieść w Okresie Republikańskim, Współczesna Poezja Turecka, Współczesne Tureckie Opowiadanie i Powieść. Ponadto, zajęcia fakultatywne, takie jak: Klasyki Literatury Zachodniej, Kino i Literatura, Historia Czytania, Teorie Narratywizmu, Miasto i Literatura, Intertekstualność w Literaturze, Anegdoty Literackie, Ruchy Literackie, Media i Literatura, Kreatywne Pisanie, Literatura Postmodernistyczna, Biografie, Historia Teatru, Historia Poetyki, Utopia i Antyutopia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności czytania, myślenia, badań i analizy.

Pracownicy Zakładu:

Servet Gündoğdu – Adiunkt

Kaan Kurt – Asystent Badawczy