Zakład Tureckiej Literatury Ludowej

Anasayfa » Zakład Tureckiej Literatury Ludowej

Na zajęciach w ramach Zakładu Tureckiej Literatury Ludowej, studenci zapoznają się z różną twórczością ludową: ustną, pisemną i elektroniczną, która została stworzona aż po współczesne czasy. Struktura/forma, rodzaj/styl, treść/temat, komunikacja społeczno-kulturowa i interakcja/kontekst i funkcje tych prac oraz ich podstawowe cechy interdyscyplinarne są badane i analizowane w oparciu o współczesne teorie folklorystyczne. Zajęcia obowiązkowe: Wprowadzenie do Folkloru, Anonimowa Literatura Ludowa, Literatura Miłosna, Sufizm w Literaturze Tureckiej. Studenci zainteresowani tym obszarem nauki, mogą uczęszczać na zajęcia fakultatywne, takie jak: Turecka Kultura Humorystyczna, Rodzaje Folkloru, Mitologie, Dede Korkut, Tysiąc i Jedna Noc, Kultura Ludowa i Kultura Popularna, “Kiraat Meclisleri” i Książki Ludowe, Yunus Emre i Koncept Klasyczny.

Pracownicy Zakładu:

Ahmet Keskin – Adiunkt