Zakład Współczesnego Języka Tureckiego

Anasayfa » Zakład Współczesnego Języka Tureckiego

Na zajęciach w ramach Zakładu Współczesnego Języka Tureckiego, badana jest ogólna struktura języka tureckiego metodami tradycyjnymi, jak również w świetle współczesnej literatury językoznawczej. Studenci uczęszczają na obowiąkowe zajęcia, takie jak: Język Osmańskoturecki, Krytyczne Czytanie i Pisanie w Języku Tureckim, Fonetyka i Morfologia Języka Tureckiego, Składnia i Semantyka Języka Tureckiego, Teorie Języka czy zajęcia fakultatywne, takie jak: Dialekty Anatolijskie, Retoryka, Problemy Ortograficzne Współczesnego Języka Tureckiego, Komunikacja Językowa i Akt Mowy, Aktualne Problemy Języka Tureckiego i Semiotyka.